hanging sculptures

hangende sculpturen

harten, spar met wol, viltvacht aan lamp & hooked